Antalya Hakimevi

Hakimevi Nedir? Kimler Hakimevinde Kalabilir?

Resepsiyon 10 Aralık 2023
Şimdi dinle
Getting your Trinity Audio player ready...

Hakimevi, Adalet Bakanlığı veya Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) tarafından işletilen bir tür kamu misafirhanesidir. Bu misafir evleri bulundukları konum itibariyle birbirinden farklı amaçlarda kullanılabilmektedirler. Örneğin İstanbul Hakimevi genellikle konaklama, düğün ve restoran hizmetleri için tercih edilen bir hakim evidir.

Hakimevinde Kimler Kalabilir?

Hakimevinde mensup, kamu personeli ve misafir olarak çeşitli konaklama tipleri mevcuttur. Öncelikle kısaca bu kelimelerin ne anlama geldiklerinden bahsedelim:

 • Mensup: Genel olarak yargı ve savcılık makamlarında görevli ya da emekliye ayrılmış çeşitli mevkilerdeki personeller ile Adalet Bakanlığında görevli personellerden oluşur.
 • Kamu Personeli: Mensup dışında kalan ve devletin farklı kademelerinde hizmet veren tüm memurlardır.
 • Misafir: Mensup, mensup yakını ya da diğer kamu personellerinin misafirleri olarak konaklama ve hizmet alan kişilerdir. Misafirler, kimin yanında geldilerse onların statüsünden faydalanmaktadırlar.

Çift olarak bir hakimevinde konaklamak isterseniz, sizden evli olduğunuzu kanıtlamanız istenebilir. Bu tüm kamu misafirhaneleri için geçerlidir.

Hakimevlerinden Faydalanma Talimatnamesi

Hakimevi Eğitim ve Dinlenme Tesislerinden Yararlanacak Kişiler:

 • Madde 1-
  • a) Halen adli ve idari yargıda görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış hâkim ve Cumhuriyet savcıları mensup sıfatıyla,
  • b) Anayasa Mahkemesi üye ve raportörleri, HSK Üyeleri, Askeri Hakim ve Savcılar, Sayıştay meslek mensupları ile başsavcı ve savcıları, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşavirleri;
  • Adli Tıp Kurumu Başkanı, başkan yardımcısı, kurul, daire ve grup başkanları;
  • Bakanlık Birim Amirleri;
  • Ceza ve Tevfkifevleri Genel Müdürlüğü Kontrolörleri;
  • Adalet Bakanlığı merkez ve taşra  teşkilatında görevli doktorlar;
  • Özel Kalem Müdürü;
  • KKTC vatandaşı hakim ve savcılar;
  • Adalet Eski Bakanları, Hakim ve Savcı Adayları, Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personel, TBMM Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, TBMM Adalet, Anayasa, Plan ve Bütçe Komisyonlarında görevli Yasama Uzman ve Yardımcıları;
  • Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü Genel Müdür, Daire Başkanı, Raportör ve Raportör Yardımcıları ile Avukatları;
  • TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı Başkan, Başkan Yardımcısı, Uzman ve Uzman Yardımcıları;
  • Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri, Görevde bulunan il valileri, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Merkez ve İşletmelerde çalışan personel, Vakıf Hukuk Müşaviri, görevli veya bu görevlerden emekliye ayrılmış olan noterler, Yargıtay Başkanlığı Tabipliğinde kadrolu olarak görev yapan Başhekim ve Kadrolu Doktorlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu personelleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) personeli, TBMM’de görev yapmış ve halen yapmakta olan Milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde Bakanlık yapmış ve halen yapmakta olan Bakanlar, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu personelleri,
  • c) Hâkim ve Cumhuriyet Savcılığı görevinde en az onbeş yıl süreyle görev yapıp da meslekten ayrılmış olanlardan Yönetim Kurulunca uygun görülenler, mensup sıfatıyla,
 • Madde 2-
  • Mensup Yakınları:
   • a) Adli ve İdari yargıda görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının eş ve çocukları, anne ve babaları, kardeşleri; bu görevden emekliye ayrılanların eş ve çocukları mensup yakını sıfatıyla tesislerimizden yararlanabilirler.
   • b) “b ve c” fıkralarında sayılanlar, görevli iken veya emekliye ayrıldıktan sonra mensup sıfatıyla, eş ve çocukları ise mensup yakını sıfatıyla tesislerden yararlanırlar.
   • c) Bir oda da mensup ya da mensup yakını sıfatıyla tesislerden istifade eden konuklarla aynı odada bulunan misafirleri statüsüne bakılmaksızın mensup statüsünden ücretlendirilir. Ancak bu şekilde kullanılacak oda sayısı 2 odayı geçemez.
  • Misafir Statüsüyle Yararlanacak Kişiler:
 • Madde 3- Vakıf Yönetim Kurulunca uygun görülecek olanlar misafir sıfatıyla, misafir kartı verilmek suretiyle tesislerimizden yararlanabilirler.
 • Madde 4- Yönetim Kurulunun 20/05/2021 tarih ve 18/23 sayılı kararı ile madde metinden çıkartılmıştır.

Refakatte Yararlanacak Kişiler:

 • Madde 5- Tesislerden yararlanma hakkı olanların beraberlerinde olan konuklarından kart aranmaz. Devlet protokolüne dahil zevat ile diğer kişilerin tesislerden günübirlik istifadeleri Vakfın Sekreter Yönetim Kurulu Üyesince düzenlenir.

Giriş Kartları:

 • Madde 6- Birinci maddede sayılan unvan sahipleri için ayrıca giriş kartı düzenlenmez. Kimlik kartları giriş kartları olarak kullanılır.
  • İkinci maddede sayılanlar için;
   • Form dilekçe,
   • Kimlik fotokopisi,
   • 2 (iki) adet fotoğraf,
   • Mensupla yakınlığını ispata yarayan belge
  • Kart yenilemek için yapılan başvurularda;
   • Form dilekçe,
   • Kimlik fotokopisi,
   • 2 (iki) adet fotoğraf,
  • Mensupların form dilekçelerini kendileri imzaladığında beyanı ile yetinilir. Mensup yakınlarının müracaatında formun ilgili birimlerce tasdiki zorunludur.
  • Üçüncü maddede sayılanlar için;
   • Form dilekçe,
   • Kimlik fotokopisi,
   • 2 (iki) adet fotoğraf, istenir.

Giriş Kartlarının Süreleri:

 • Madde 7- Giriş kartları (3) yıl süreli verilir. Sürenin sonunda uygun görülenlere yeni kart düzenlenir.

Kartın İptali:

 • Madde 8- Bu talimatta belirtilen Sartları kaybeden veya taşımadıkları sonradan anlaşılanların kartları Vakıf Yönetim Kurulunca iptal edilir. Emeklilik dışında herhangi bir sebeple meslekten ayrılan mensubumuzun es ve çocuklarına ait kartların Vakıf Yönetim Kuruluna iade edilmesi zorunludur. Belirtilen şartları kaybedenlerin kartları sosyal tesis müdürlüklerince alınarak iptal edilmek üzere Vakıf Yönetim Kuruluna gönderilir.

Kart Ücretleri:

 • Madde 9- Mensup yakını giriş kartları ve misafir kartları için alınacak ücret Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Kart ücretleri Vakfın banka hesabına ödenir veya makbuz karşılığında tahsil edilir. (ATGV Yönetim Kurulunun 03.08.2022 tarih ve 23/41 sayılı kararı)

Yürürlük

 • Madde 10- İş bu Talimatname Yönetim Kurulunun 22/12/2021 tarih ve 45/33 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Hakimevi Fiyatları Nedir?

Her hakimevinin fiyatı birbirinden farklılık gösterebilir. Bunun nedeni genellikle tesisin bulunduğu şehirden ve sunduğu hizmet kalitesinden kaynaklanmaktadır. Hakimevleri fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak ve tüm hakimevlerinin listesini görmek istiyorsanız Hakimevleri Listesi isimli sayfamıza bakmanızı tavsiye ederiz.

Kaynak: https://www.atgv.org.tr/egitim-ve-dinlenme-tesislerinden-faydalanmaya-ilskin-talimatname/

2 Yorum

 1. Sevgi bibioğlu
  21 Ocak 2024

  Hakim Aysun Melahat bibioğlu’nun geliniyim eşim ve kayınvalidem vefat etti kızım ve ben yararlanabilir miyim? Saygılar.

  • Resepsiyon
   21 Ocak 2024

   Talimatnameye göre yararlanamazsınız. Fakat siz daha net bir cevap almak isterseniz 0212 223 19 52 numarasını arayarak direkt olarak hakimevi ile iletişim kurabilirsiniz. Başınız sağ olsun.

Bir Yorum Yazın